Družina Valchov

Školní družina se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte, plynule navazuje na vyučovací proces, ale není pokračováním školního vzdělávání. Plně respektuje. Úmluvu o právech dítěte. Školní vzdělávací program vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogiku a psychologii a hygienické normy dětí mladšího školního věku. Zabezpečuje fyzický, psychický a sociální rozvoj účastníka.