Výlet do Moravského krasu

Čarodějnice ve školce

Loučení se zimou

Velikonoční dílničky

Návštěva knihovny v Boskovicích

Výlet do knihařství

Návštěva kovárny ve Žďárné

Karneval

Cvičení v sokolovně

Den otevřených dveří

Návštěva knihovny

Lednová návštěva pana myslivce

Prosincové pečení

Vánoční dílničky

Mikuláš ve školce

Hrátky ve sněhu

Výlet do planetária

Procházka ke krmelci

Svatý Martin

Halloween a divadlo

Konec října ve školce

Drakiáda

Září ve školce

Léto v MŠ

Suchý, den tatínků

Zámek Lysice

Dopravní hřiště

Den matek

Čarodějnice

Den země

Návštěva knihovny

Velikonoční dílna

Loučení se zimou

Masopust a karneval MŠ

Únor v MŠ

Zdraví nás baví

Předvánoční čas v MŠ

Mikulášská nadílka, kino

Vystoupení MŠ

Ukládáme ke spánku zvířátka z lesa

Koncert akordeonu

Světýlkový průvod aneb uspáváme broučky

Drakiáda

Podzimní akce v MŠ

Září v naší školce

2021/2022

Projekt včely

Rozloučení s předškoláky

ZOO-park Vyškov

Den dětí

Planetárium

Čarodějnice

Velikonoční tvořivá dílna

Návštěva ZŠ Sušilova

Jaro ve školce

Karneval

Naše zimní olympiáda

Zimní stopovaná

Tři králové

Vánoční besídka

Vánoční čas

Mikulášská nadílka

Beseda s myslivcem

Interaktivní tabule

Dlabání dýně, uspávání broučků

Návštěva knihovny

Muzikodrama

Drakiáda 2021

Podzim ve školce

Rozloučení s předškoláky

O perníkové chaloupce

Výlet na hrad Boskovice

Stavíme domečky

Den dětí

Máme rádi zvířata…

Polytechnická výchova

Čarodějnice

Velikonoční stezka

Zima ve školce

Masopustní rej

Lyžařský slalom

Podzim ve školce

Putujeme za zvířátky