DRUŽINA PŘI MŠ VALCHOV

Na základě průzkumu zájmu zákonných zástupců o družinu při Mateřské škole Valchov, zůstává oddělení družiny pro školní rok 2023/2024 uzavřeno. Z důvodu nenaplnění kapacity oddělení družiny při Mateřské škole Valchov.


Název: Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace

Adresa školy: Valchov 130, 680 01 Boskovice

Statutární zástupce: ředitelka školy Mgr. Monika Janků

Zřizovatel:

Obec Valchov
Valchov 97
68001 Boskovice

IČO: 750 235 63
Telefon: 516 452 861, 603158215
E-mail: msvalchov@centrum.cz

Celková kapacita: jedna třída s kapacitou 17dětí

Provoz družiny: denní provoz družiny je od 12.30 hod. – 15.30 hod.

Charaktkteristika:

     Školní družina se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte, plynule navazuje na vyučovací proces, ale není pokračováním školního vzdělávání. Plně respektuje. Úmluvu o právech dítěte. Školní vzdělávací program vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogiku a psychologii a hygienické normy dětí mladšího školního věku. Zabezpečuje fyzický, psychický a sociální rozvoj účastníka.

     Snažíme se pro účastníky vytvořit bezpečné místo plné podnětů, aby si každý našel zájmovou náplň svého volného času, a to v příjemném a inspirativním prostředí. Hlavní snahou je učit děti vnímat a znát svět kolem sebe, vytvářet si přátelské sociální vazby, poznávat sám sebe a motivovat k efektivnímu trávení volného času i mimo školské zařízení.   

     Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování, především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce do školní družiny.