Září

Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí

Říjen

Canisterapie – představení na zahradě MŠ

Vítání občánků – obecní úřad Valchov – 8.10. 2023

Drakiáda – akce pro rodiny dětí z MŠ – 17.10. 2023

Výročí jubilantů – akce v sokolovně – 14.10. 2023

Divadelní představení na Suchým – Krteček a kalhotky – 31.10. 2023

Listopad

Logopedická depistáž ve třídě MŠ – 1.11. 2023

Světýlkový průvod – akce pro rodiny dětí z MŠ – 4.11. 2023

Návštěva Obecní knihovny Valchov – promítání na interaktivní tabuli

Planetárium Boskovice – 22.11. 2023

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Adventní tvořivá dílna – akce pro rodiny dětí z MŠ

Vánoční focení

Prosinec

Divadlo Zatoulaný andílek – MŠ Suchý – 4.12. 2023

Mikulášská nadílka v MŠ – 5.12. 2023

Vánoční besídka – akce pro rodiny dětí z MŠ

Leden

Návštěva městského kina Boskovice

Návštěva knihovny Valchov

Návštěva Sokolovny Valchov – cvičení na nářadí

Únor

Zimní sportovní soutěže dětí na zahradě MŠ

Výročí založení školky a den otevřených dveří v MŠ

Masopustní veselí a karneval v MŠ

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Březen

Vítání jara – vynášení Morany

Promítání a plnění úkolů na interaktivní tabuli, obecní knihovna – téma jaro

Den vody – tematický den v MŠ – 22.3. 2024

Duben

Akce s hasiči v Boskovicích – opékání párků, představení techniky

Tvořivá Velikonoční dílna – akce pro rodiny dětí z MŠ

Dopravní hřiště MŠ Lidická Boskovice

Čarodějnice v MŠ

Den země v MŠ – výlet v okolí MŠ – 22.4. 2024

Květen

Výlet do domu přírody v Moravském krasu – jaro plné zázraků – 3.5. 2024

Slavíme den rodiny

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Červen

Den dětí – pátrací hra v lese s odměnou

Focení třídy

Návštěva muzea Boskovice

Rozloučení s předškoláky – zábavný program pro děti, slavnostní pasování budoucích školáků – akce pro rodiny dětí z MŠ

Uvedené akce mohou být v případě nepříznivého počasí nebo jiných organizačních důvodů zrušeny.