Září

Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí

Říjen

Přehlídka hasičské techniky – zahrada MŠ

Drakiáda – akce pro rodiny dětí z MŠ

Divadelní představení ve třídě MŠ

Ukázka „Tanec se psem“ – zahrada MŠ

Listopad

Návštěva Obecní knihovny Valchov – promítání na interaktivní tabuli

Světýlkový průvod aneb uspávání broučků – akce pro rodiny dětí z MŠ

Návštěva knihovny, promítání na interaktivní tabuli – Život v lese

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Adventní tvořivá dílna – akce pro rodiny dětí z MŠ

Prosinec

Mikulášská nadílka v MŠ

Vánoční besídka – akce pro rodiny dětí z MŠ

Leden

Zimní sportovní soutěže dětí na zahradě MŠ

Návštěva městského kina Boskovice

Návštěva Sokolovny Valchov – cvičení na nářadí

Únor

Masopustní veselí a karneval v MŠ

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Březen

Vítání jara – vynášení Morany

Promítání a plnění úkolů na interaktivní tabuli, obecní knihovna – téma mláďata

Duben

Doprava a bezpečnost – úkoly pro děti s dopravní tématikou na zahradě MŠ

Tvořivá Velikonoční dílna – akce pro rodiny dětí z MŠ

Dopravní hřiště MŠ Lidická Boskovice

Čarodějnice v MŠ

Květen

Divadelní představení – dle aktuální nabídky

Slavíme svátek maminek

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Červen

Den dětí – pátrací hra v lese s odměnou

Focení třídy

Školní výlet

Rozloučení s předškoláky – zábavný program pro děti, slavnostní pasování budoucích školáků – akce pro rodiny dětí z MŠ

Uvedené akce mohou být v případě nepříznivého počasí nebo jiných organizačních důvodů zrušeny, dále se neuskuteční pokud bude v tomto období nutné dodržovat opatření spojená s COVID-19.