Září

Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí

Říjen

Canisterapie – představení na zahradě MŠ

Vítání občánků – obecní úřad Valchov – 8.10. 2023

Drakiáda – akce pro rodiny dětí z MŠ – 17.10. 2023

Výročí jubilantů – akce v sokolovně – 14.10. 2023

Divadelní představení na Suchým – Krteček a kalhotky – 31.10. 2023

Listopad

Logopedická depistáž ve třídě MŠ – 1.11. 2023

Světýlkový průvod – akce pro rodiny dětí z MŠ – 4.11. 2023

Návštěva Obecní knihovny Valchov – promítání na interaktivní tabuli

Planetárium Boskovice – 22.11. 2023

Adventní tvořivá dílna – akce pro rodiny dětí z MŠ

Vánoční focení

Prosinec

Kino Boskovice – Čertovské pohádky – 4.12. 2023

Mikulášská nadílka v MŠ – 5.12. 2023

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí 7.12. 2023

Vánoční dílničky – 12.12. 2023

Leden

Návštěva knihovny Valchov

Návštěva Sokolovny Valchov – cvičení na nářadí

Den otevřených dveří MŠ a výročí školky – 27.1.2024

Únor

Zimní sportovní soutěže dětí na zahradě MŠ

Masopustní veselí a karneval v MŠ

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Návštěva kovárny Žďárná – 28.2.2024

Březen

Knihařství a Písařství Oujeských, březen, měsíc knihy – 7.3.2024

Návštěva ZŠ Boskovice (pracoviště Sušilova),předškoláci – 12.3.2024

Vítání jara – vynášení Morany

Knihovna Boskovice- 13.3. 2024

Den vody – tematický den v MŠ – 22.3. 2024

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí – individuální konzultace

Duben

Tvořivá Velikonoční dílna – akce pro rodiny dětí z MŠ

Čarodějnice v MŠ 30.4. 2024

Den země v MŠ – výlet v okolí MŠ – 22.4. 2024

Květen

Výlet do domu přírody v Moravském krasu – jaro plné zázraků – 3.5. 2024

Zápis do MŠ – 7.5. 2024

Slavíme den rodiny – 14.5. 2024

Hasiči Boskovice – akce spojena s opékáním špekáčků, představením hasičské techniky – 22.5.2024

Červen

Den dětí – pátrací hra v lese s odměnou

Focení třídy

Návštěva muzea Boskovice

Rozloučení s předškoláky – zábavný program pro děti, slavnostní pasování budoucích školáků – akce pro rodiny dětí z MŠ – 27.6. 2024

Uvedené akce mohou být v případě nepříznivého počasí nebo jiných organizačních důvodů zrušeny.