Září

Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí

Říjen

Drakiáda, vystoupení dětí na zahradě MŠ – akce pro rodiny dětí z MŠ

Muzikodrama – představení ve třídě MŠ

Návštěva Obecní knihovny Valchov

Listopad

Světýlkový průvod aneb uspávání broučků – akce pro rodiny dětí z MŠ

Návštěva knihovny, promítání na interaktivní tabuli – Život v lese

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Adventní tvořivá dílna – akce pro rodiny dětí z MŠ

Prosinec

Mikulášská nadílka v MŠ

Vánoční besídka – akce pro rodiny dětí z MŠ

Leden

Zimní olympiáda – soutěže dětí na zahradě MŠ

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Únor

Masopustní veselí a karneval v MŠ

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Březen

Vítání jara – vynášení Morany

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Duben

Doprava a bezpečnost – úkoly pro děti s dopravní tématikou na zahradě MŠ

Tvořivá Velikonoční dílna – akce pro rodiny dětí z MŠ

Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky se zákonnými zástupci dětí

Čarodějnice v MŠ

Květen

Návštěva Planetária

Slavíme svátek maminek

Přehlídka hasičské techniky -zahrada MŠ

Červen

Den dětí – pátrací hra v lese s odměnou

Focení třídy

Školní výlet

Rozloučení s předškoláky – zábavný program pro děti, slavnostní pasování budoucích školáků – akce pro rodiny dětí z MŠ

Uvedené akce mohou být v případě nepříznivého počasí nebo jiných organizačních důvodů zrušeny, dále se neuskuteční pokud bude v tomto období nutné dodržovat opatření spojená s COVID-19.